نماز و دعا برای ملاقات با حضرت خضر ع | با نوشیدن آب حیات خضر ع عمر جاودان و اسکندر کبیر محروم

updated: 06-2021


💠 بهترین راه برای رسیدن به الهی و فنا در وی💠
☆ بیعت بدست قطب سلسله چشتیه! 🍃
• …🌸
🎙باصدای” خواجه سیدظریف چشتی
📜منبع چینل: خواجه ظریف چشتی

آل رسول و اولاد امام حسین خواجه سیدظریف چشتی مودودی فرزند خواجه میراحمد چشتی، شاعر، عارف، ولی و مقرب بارگاه الهی سفیر صلح (جایزه تقدیر از سوی گلوبل صلح لندن) قطب و مسندنشین سلسله چشتیه از اولاد امام حسین و حضرت فاطمه بنت رسول الله و نوه و جانشین حضرت سیدقطب الدین مودود چشتی (خلیفه سوم ایشون حضرت خواجه سیدمعین الدین چشتی حسینی غریب نواز کسی که اسلام و چشتیه را در سراسر پاکستان و هند گسترش داد) و بازرگان تاجر از شهرستان چشت شریف (مرکز ظهور طریقه چشتیه)، هرات، افغانستان و متولد 1373 در شهر هرات، افغانستان

ایشان جهت گسترس اسلام و سلسله چشتیه بازرگانی را کنار گذاشتند و مصروف به فعالیت در سراسر هندوستان شدند
نخست مدتی بعد از ترک شهر هرات در شهر کابل و بعد مدت پنج ماه در سراسر پاکستان و بعد هندوستان و ایران و فعلا در هندوستان فعالیت دارند

سلسله خلافت و جانشینی از طریق حضرت علی به حضرت محمد مصطفی میرسد و سلسله خونی و نسب از طریق حضرت سیدقطب الدین مودود چشتی، امام نقی، امام تقی، امام باقر، امام علی موسی رضا، امام موسی کاظم، امام جعفرصادق،امام سیدزین العابدین، امام حسین، فاطمه الزهرا، به حضرت علی رض میرسد

ایشان در سراسر هند و پاکستان بیش از هزاران خلفا و چند خلیفه نیز در افغانستان و ایران تربیت نمودند و بیش از ملیون ها طرفدار و علاقه مند در سراسر هند و پاکستان.

ارامگاه نایب رسول، عطای مصطفی، گسترس دهنده اسلام در شبه قاره هند و پاکستان حضرت خواجه سیدمعین الدین چشتی
🤝= 📲 +918879811086

صفحه انستاگرام:

چینل khwaja zarif Chishti : ویدوی از تمام محافل و سفر های ایشان، محافل عرس، قوالی، سماع و غیره

چینل چشتی تی وی: سخنرانی به زبان اردو

#ChishtiTv #SyedZarifChishty #قطب_چشتیه