پناهندگی در یونان ـ قرار ملاقات برای ثبت نام کامل


معلومات عمومی در مورد ثبت نام کامل درخواست پناهندگی تان در آتن.
این ویدیو کمی طولانی میباشد، اما لطف نموده تا آخر تماشا کنید و دقت داشته باشید، برای نکات مهم در مورد پروسه پناهندگی شماFARSI – Guest Video Refugee Infobus- Asylum in Greece – The Full Registration Appointment
m