پیامدهای منفی رابطه جنسی پدر و مادر در حضور فرزند خواب _ انار | Anar


رابطه زناشویی بعد از بچه دار شدن خیلی مهم است، اما با گذشته خیلی فرق می‌کند. سوال بیشتر زوج‌های جوان بعد از بچه دار شدن این است که آیا می‌توانند در حضور نوزاد خواب رابطه زناشویی داشته باشند؟
اگر شما نیز جزو آن دسته از والدینی هستید که به خاطر حضور فرزندانتان از برقراری رابطه جنسی خودداری می کنید ، این ویدیو را تا آخر تماشا کنید تا راز مدیریت و حفظ رابطه زناشویی با وجود فرزندان را بدانید.