چطور پیش از ازدواج، از کیفت رابطه جنسی در آینده مطمئن شویم؟


https://www.facebook.com/ThePsychologyFan
در این ویدئو دکتر هلاکویی به این سوال پاسخ می دهد که اگر رابطه جنسی قبل از ازدواج صحیح نیست، چطور میتوان مطمئن بود که پس از ازدواج، همسر آینده از نظر جنسی برای شما مطلوب خواهد بود؟