چگونه عاشق امام زمان شویم – استاد احسان عبادی – قسمت اول


سخنرانی استاد احسان عبادی با موضوع چگونه عاشق امام زمان شویم در دانشگاه سراسری سمنان – از پر استقبال ترین سخنرانی های استاد – برای آشنایی بیشتر با استاد عبادی و دریافت سخنرانی های بیشتر از ایشان ، به این آدرس مراجعه کنید mahdaviat313.ir