کیهان لندن – انقلاب جنسی، ناگفته‌ها و پِلِی‌بوی


فرید خلیفی – بشر، موجودی زنده مملو از امکانات پیچیده. امکاناتی که در قالب سیستم‌هایی پیشرفته در اندام او به وجود آمده‌اند. به غذا نیاز دارد. به استراحت نیاز دارد. نیاز دارد به آنکه عشق بورزد. و نیاز دارد به آنکه ارتباط جنسی برقرار نماید. نیازی که چون خوردن غذا، مرکز کنترل در مغز او را نیز راضی و آرام می‌کند. آرامشی که منجر به آن می‌شود تا برای مدتی این نیاز را آرشیو کرده و در پی تأمین سایر نیازهای زندگی خود باشد.
علاقه توأمان به ثروت و قدرت، عده‌ای را به آن وا داشته تا در جوامعی که مردمان ناآگاه و ساده‌اندیش زندگی می‌کنند، با بهره از روش‌هایی مشخص، علاوه بر تاراج دارایی‌ها، آنان را به بند هم بکشند. اعمال محدودیت بر نیازهای جنسی ساکنان جامعه یکی از کارآمدترین روش‌های دیکتاتورها برای کنترل یک جامعه است. دیکتاتورها با آگاهی از نیاز طبیعی آدم‌ها به جاذبه‌های جنسی، افراد جامعه را در معرض محدودیت‌های شدید جنسی قرار داده و اینگونه بخش قابل توجهی از ذهن ساکنان جامعه را درگیر یافتن راه‌هایی برای تأمین آن می‌کنند.

www.kayhan.london