53-برنامه حس خوب-53-دکترحمید مهرابی-اختلالات جنسی-سردی و گرمی جنسی در روابط زوجین-01

updated: 06-2021


در این برنامه دکتر میلاد اسلام زاده و دکتر حمید مهرابی روان شناس و متخصص سلامت جنسی، درباره، اختلالات جنسی، مشکلات جنسی زوجین، سردی و گرمی مزاج در روابط، قسمت اول گفت و گو می کنند.
برای اطلاع از اخبار برنامه های ما و دسترسی به خلاصه های برنامه ها که به قلم کارشناسان نوشته شده است، به صفحه اینستاگرام «برنامه حس خوب» در آدرس زیر مراجعه کنید.
www.instagram.com/hese.khoob.show

#برنامه_حس_خوب#حس_خوب#تربیت_جنسی#روانشناس#روانشناسی#روان_شناس#روان_شناسی#جنسی#اختلال_جنسی#ازدواج#زندگی_زناشویی#زناشویی#زندگی#زوج#دکتر_میلاد_اسلام_زاده#دکتر_حمید_مهرابی#روان_شناس#سلامت_جنسی#اختلالات_جنسی#جنسی#زن#مرد#اینستاگرام