6 Junie 2021 (9:00) – Ds Charl van Rooy – Romeine 8:1-17

updated: 06-2021


‘n Intiem-persoonlike kind-lewe met ons Vader – deur die Gees!