Aanpak Eenzaamheid #6: Roze eenzaamheid

updated: 04-2021


Hoe kunnen we eenzaamheid onder LHBTI+ers verminderen?

300.000 Amsterdammers voelen zich geregeld eenzaam en 80.000 stadgenoten kampen met ernstige eenzaamheid. LHTBI’s hebben een verhoogde kans op eenzaamheid. Negatieve reacties op hun seksuele geaardheid en onveiligheid worden als mogelijke oorzaken genoemd. Ook het minder vaak hebben van vaste relaties of kinderen. Toch is er over de precieze aantallen en oorzaken van eenzaamheid onder deze doelgroep weinig bekend. Vanavond spreken we erover met wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk. Wat zijn de oorzaken en hoe kunnen we het verminderen?