Banisadr دست حکومت روحانی در پوست گردو:مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

updated: 06-2021


https://T.Me/Banisadr http://FB.com/Banisadr
فایل صوتی با حجم کم

بنی صدر: در طول تاریخ هر کس خواست بنام شما مردم عمل کند این قدرتمداران او را سرکوب کردند . یک استثناء هم نبوده. من در واقع دنباله یک سلسله انسانهایی هستم که در این سرزمین برای احقاق حقوق شما ایستادم و توسط این زورمداران سرکوب شدم . این تازگی ندارد. قبل از من مصدق بوده . قبل از او امیرکبیر. قبل از او قائم مقام فراهانی و … همیشه اینجور بوده .
اگر میخواهید این سرنوشت تغییر بکند . خود شما مردم باید بپذیرید که انسان حقوقمند هستید و به این حقوق خودتان بها بدید و عمل کنید به این حقوق . نتیجه این قلمرو استبداد تنگ بشه.
بشما نوید میدهم . چون ما بر آن هدفهای انقلاب ایران ایستادیم . آن مثلث زور پرست در حال ناتوان شدن است. بقایای سلطنت طلبها هر روز نزد آمریکاییها می¬روند بلکه التفاتی به آنها بکنند، و سوریه¬ای دیگر از ایران بسازند، ولی تا زنده هستم،به یمن شما مردم ایران که به ما اعتماد کردید . ما ایستادیم بر حقوق شما . نخواهم گذاشت آلترناتیو وابسته برای توجیه حمله به ایران بوجود بیاید. چنانچه تا امروز نگذاشتیم… چهار شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶
———–
گفتگوهای رادیو اینترنتی عصرجدید با آقای بنی صدر، جمعه ها ساعت 21:40 الی 22:10(بوقت ایران) پخش می شوند. آدرس سایت رادیو:

[email protected]

پخش مستقیم مصاحبه با آقای بنی صدراز تلویزیون سپیده استقلال و آزادی چهارشنبه ها ساعت پخش ۹/۵ الی ۱۰/۵شب به وقت ایران.
باز پخش برنامه هر جمعه صبح از ساعت ۱۰/۵ الی ۱۱/۵
HOTBIRD . Frequency:11054 – H. Symbol Rate: 27500 Fec 5/6
[email protected]
مجموعه سخنرانیها، بحث های آزاد و مصاحبه های تصویری آقای بنی صدر

مجموعه سخنرانیها، بحث های آزاد و مصاحبه های صوتی آقای بنی صدر
r