BaniSadr (24) شهادت اولین منتخب تاریخ ایران دردادگاه میکونوس


BaniSadr در میدان آزادی از شش نوع زندان و شکنجه صحبت کردم و بیش از 400 عکس از جنایات و شکنجه به عفو بین الملل فرستادم . آقای منتظری به آقای خمینی نامه نوشت که اینها در 3 شب با 3 سئوال چهار هزار نفررا بقتل رساندندو این نامه فرستاده شد برای من که آنرا دراختیار خبرگذاریها قرار دادیم و نتیجه آن شد که آقای منتظری را از قائم مقامی عزل کردند…25/6/1376
پیدایش و تحول رژیم مافیاها: مافیای عظیم خامنه ای = 24
◄مرحله هشتم، جلسات چگونگی اجرای کار و موید باشید ها: بعد از اجرای عملیات نیروهای آمر و واسط و مجری در جلسه ای به دیدار هم می روند و به یکدیگر تبریک می گویند و موید باشید می شنوند و موید باشید می گویند .◄ مرحله نهم، لبخند پیروزی بر لبان رهبرنقش می بندد: وقتی که کار ترور به دلخواه رهبران مافیاها انجام گرفت، خبر این پیروزی بزرگ را به رهبر می دهند و او هم خنده رضایت بر لب می آورد و افراد دخیل در جنایت را تشویق می کند و به آنها رتبه و مقام می دهد تا زمان سر به نیست کردنشان برسد. در دو نوبت، یکی بعد از قتل بختیار و دیگری جنایت میکونوس، فلاحیان همدستان خود را نزد خامنه ای برد و از سوی او مورد تشویق قرار گرفتند. این دو نوبت این ویژگی را داشتند که خبر بار یافتن فلاحیان و همدستانش، در کیهان، به ترتیبی درج شد که ربط دیدار با جنایتها دانسته شود.حمله به تجمعات: حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر 1378:
مراحل عملیات حمله به تجمعات و مراکز داخلی: با بررسی حمله به خوابگاه دانشگاه تهران می توانیم مراحل مختلف و نیروهای مورد نیاز در هر حمله داخلی به نشریات و تجمعات را معین کنیم:◄ مرحله اول، ورود اطلاعات:
در این مرحله، اطلاعات از محل های مختلف وارد مرکز اطلاعات بیت رهبری می شود و مسئولین در جریان امر قرار می گیرند. در رابطه با خوابگاه دانشگاه تهران، خبر این بوده است که به دنبال تعطیلی روزنامه سلام، به دلیل چاپ دست نوشته سعید امامی قرار است که دانشجویان خوابگاه دست به راهپیمایی بزنند .
بی مناسبت نیست متن دست نویس طرح سعید امامی برای سانسور نویسندگان و نشریه ها را باز آوریم. این متن را روزنامه سلام به چاپ رساند و توقیف شد و از آن پس، دیگر منتشر نشد . متن دست نوشته سعید امامی اینست: «حوزه مشاوران وزارت اطلاعات مورخ 16/7/77موضوع: “فضاسازی فرهنگی” شماره 281/خ/41مقام محترم وزارت با سلام
همانطوری که مستحضرید فعالیت گسترده عناصری نظیر “گلشیری، چهل تن، دولت‌آبادی، مختاری و …” برای مطرح نمودن کانون و ایجاد وجهه و پشتیبانی جهانی برای آن مشکلات امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران و به خصوص وزارت به دنبال خواهد داشت. وجود جریانات قانونی موازی و ایجاد کیس‌هایی در راستای به وجود آوردن انشعاب و ایجاد اختلاف در بین ایشان می‌تواند از پیامدهای امنیتی موضوع بکاهد..ادامه دارد