Belgische Old timer rijdt cafe binnen/Belgian Old timer runs cafe within


Wirdum – Zaterdagochtend even na 9 uur vond er een bijzondere aanrijding plaats in Wirdum op de kruising van de Eekwerderweg en de Rijksweg. Een oldtimer (Bugatti) kreeg daar een tik van een bestelbusje wat over de brug kwam, en raakte daardoor volledig uit koers en kwam daardoor achterstevoren terecht in een voormalig dorpscafe. In de Bugatti zaten een man en een vrouw, de man bleef ongedeerd, mevrouw had klachten in haar rug en is voor voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Dat de inzittenden er relatief goed van af waren gekomen is opmerkelijk gezien de schade aan de auto en het woonhuis. De Bugatti, die naar verluid voor 1 miljoen verzekerd was, is zeer ernstig beschadig en werd door een gespecialiseerd bedrijf meegenomen, maar voordat dit kon gebeuren moest de brandweer met behulp van omstanders de oldtimer nog uit het huis zien te krijgen. Probleem hierbij was dat de benzinetank boven op een steen stond en dus voorzichtig verplaatst moest worden. Ook de schade aan het huis is aanzienlijk, maar de bewoner hoefde zijn huis niet uit. DE VOA kwam ook nog ter plaatse om een rapportage op te stellen
Wirdum-Saturday morning just after 9 am there was a special place in Wirdum collision at the junction of the Eekwerderweg and the national road. A vintage car (Bugatti) got there a flick of a vans what came over the bridge, and thereby completely off course and came thereby in a former Café, backwards. In the Bugatti were a man and a woman, the man remained unscathed, Mrs had complaints in her back and is taken to the hospital for for control. That the occupants had come off relatively well there is remarkable given the damage to the car and the House. The Bugatti, which was insured for 1 million, is said to be very serious damage and was taken by a specialized company, but before this could happen had to the fire department with the help of bystanders to get out of the House yet see the oldtimer. Problem was that the gas tank was on top of a stone and so had to be gently moved. Also the damage to the House is considerable, but the resident had his home doesn’t matter. The VOA came also continued to draw up a report
———————————