De zeven schalen (Openbaring 15-16) in 2021

updated: 05-2021


Één van de vragen die je kan stellen bij Openbaring, een vraag die eerste lezers mogelijk ook hadden, was deze: we zien Rome als een heerser die zijn macht afdwingt met militair geweld en overdonderende propaganda. Een rijk dat neemt, onderdrukt en uitbuit. Maar God gebruikt ook geweld. In hoeverre zijn de oordelen van God eerlijk? Hoe kunnen we weten dat het koninkrijk van het Lam niet gewoon een nieuwere versie van het koninkrijk van Rome? Het antwoord op die vraag zien we in de laatste serie van zeven: de zeven schalen.

#Openbaring #Jezus #wederkomst #God #oordeel #zeven #schalen