Die Kennis van YAHWEH in 2021

updated: 05-2021


Ek het ‘n persoon in die “messiaanse beweging” hoor verklaar dat liefde belangriker as kennis is. Dit klink reg, maar is die diepte daarvan Skriftuurlik? Hierdie persoon voer aan dat dit nie so seer saak maak byvoorbeeld dat jy die Skepper van die Heelal “YAHWEH” of “God”/”Here” en Sy Seun “Yahshua” of “Jesus” noem nie, maar dat liefde méér belangrik is. Maar wat ek aanvoer is: hoe kan jy jou Skepper liefhê en weier om Sy ware Naam te gebruik wat Hy aan Homself gegee het? As kennis nie belangrik is nie, hoe sou ons weet wat Sy Naam is? Hoe sou ons weet wat HY van ons verwag sodat ons kan wandel in Sy liefde?