Dr. Holakouee | در ارتباط با آدم های غریبه دچار استرس و اضطراب شدیدی میشم.


در ارتباط با آدم ها به جز خانواده ام دچار استرس و اضطراب شدیدی میشم و این حالت نسبت یه میزان آشناییم کم یا زیاد تر میشه

با ما همراه باشید و برای ویدئوی بیشتر کانال را سابسکرایب کنید.

#روانشناسی

#دکتر_هلاکویی
#Dr_Holakouee