Hoe verleid je juridisch verantwoord een vrouw?

updated: 04-2021


Vertwijfeld blijft de man achter na alle #metoo-berichten. Wat mag/kan nog? Mag je nog complimenten geven? Mag je iemand nog uit vragen? Ja natuurlijk mag dat allemaal nog! En de man moet niet vertwijfeld zijn. Want hij weet goed genoeg dat “hey roste, wa moet da koste?” géén compliment is!
Maar als je het toch niet meer weet, of argumenten zoekt voor wie het niet meer weet, luister dan naar professor Liesbet Stevens, en je weet weer helemaal wat mag/kan en niet mag/kan.
En voor alle duidelijkheid: de vraag had net zo goed kunnen zijn: hoe verleid je juridisch verantwoord een man?

Meer wetenschap? Check:

Onze website! ►
Twitter ►
Facebook ►
Instagram ►

Voor niet-commercieel gebruik is het toegestaan om fragmenten (mits context behouden) te gebruiken. Bij twijfel, mail ons op [email protected]