Introductielezingen Karlien Dhondt (UGent, KAGB) en Kurt Houf (UGent, KAGB)

updated: 06-2021


Introductielezingen (30/01/201) van Prof. Dr. Karlien Dhondt en Prof. Dr. Kurt Houf als nieuw lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB).

Over Prof. Dr. Karlien Dhondt:
– Kinder- en jeugdpsychiater
– Kliniekhoofd Universitair ziekenhuis Gent
– Slaapcentrum Pediatrie
– Pediatrische Genderkliniek
– Gewoon lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Over Prof. Dr. Kurt Houf:
-Kurt Houf is a member and currently head of the Department of Veterinary Public Health and Food Safety in the Faculty of Veterinary Medicine. Because of many research synergies he is also affiliated with the Laboratory of Microbiology and both groups share laboratory and office facilities at Campus Ledeganck.
– Gewoon lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Over deze lezingen:

“Genderidentiteit: van variantie tot dysforie” 0:00:14
Meewerken aan een actieve en integrale diversiteit in een gemeenschap werpt vele maatschappelijke en wetenschappelijke vragen op. Genderidentiteit als concept is een complex begrip en ontplooit zich doorheen een mensenleven – van kind tot volwassene – soms onvoorspelbaar en onzeker. De toenemende confrontaties gegenereerd vanuit maatschappelijke veranderingen, maar ook de signalen uit de klinische setting dwingen ons tot onderzoeken, communiceren en integreren. Deze introductielezing wil een gevat overzicht geven rond het eeuwenoude gegeven van gendervariantie en -dysforie: de maatschappelijke verschuivingen, huidige wetenschappelijke kennis en de soms moeilijk te beantwoorden, complexe ethische vraagstukken.

“Veterinaire volksgezondheid: verleden, heden en toekomst” 0:42:12
Het beheersen van zoönotische agentia en de zorg voor veilige eetwaren van dierlijke oorsprong zijn belangrijke aandachtspunten binnen de veterinaire volksgezondheid, waarbij de synergie tussen dier- en humane geneeskunde volop speelt. In deze introductielezing zal het ontstaan, maar nog meer de evoluties die hebben plaatsgevonden binnen deze discipline worden toegelicht, met aandacht voor de uitdagingen die zich stellen in de toekomst.

Contact:
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB)
Paleis der Academiën
Hertogsstraat 1
B-1000 Brussel
E [email protected]
W www.academiegeneeskunde.be