Karezza, ضعف و بیحالی بعداز سکس و نزدیکی جنسی


بیشترین علت ضعف و بیحالی بعد از سکس و رابطه جنسی به ریختن توازن هورمونی و سیستم عصبی است و ارتباط زیادی با نوع و مقدار غذایی که خورد می‌شود ندارد.
هورمون دوپامین در هنگام سکس به شدت بالا می‌رود و درست بعد از انزال و ارگاسم بطور کامل افت می‌کند. این افت هورمون دوپامین حالتی ایجاد می‌کند مانند روز بعد از خوردن مقدار زیادی مشروب.
برگشتن تعادل هورمونی ممکن است چند روز تا دو هفته طول بکشد.
برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.
www.DoKarezza.com