Kasas Suresi Tefsiri 1 | Firavunlar ve Mustazaflar | Halis Bayancuk Hoca (Ebu Hanzala)

updated: 06-2021


Kasas Suresi Tefsiri 1 | Firavunlar ve Mustazaflar | Halis Bayancuk Hoca (Ebu Hanzala)

Kasas Suresi Tefsiri 1-5 ayetler

Kasas suresi tefsiri 1. dersinde Kasas suresinden ne anlamalıyız ve Firavunlar insanları nasıl mustazaflaştırır soruları Halis Hoca (Ebu Hanzala) tarafından cevaplanıyor.

Günümüz toplumu özellikleri itibariyle Kureyşli müşriklere mi yoksa Musa’nın (as) gönderildiği İsrailoğullarına mı benziyor sorusuna ayet ve hadislerle cevap veriliyor.

Kasas Suresi Tefsiri Öncesi Mukaddime
Kasas suresi Mekki bir suredir. Bu surenin indirildiği dönemde Müslümanlar en zayıf dönemini yaşamışlardır. Müşriklerin azgınlığı, Müslümanlara saldırıları, sözlü ve fiili eziyetlerinin tehditlere dönüştüğü bir dönemdir.

Bugün de dünya küfrünün giderek azgınlaştığı, mustazaf durumundaki Müslümanlara saldırdığı bir dönemden geçildiği aktarılıp, ‘Biz ne yapacağız sorusuna’ cevap bulmak için Kasas suresinin ayetlerini kendi üzerimizie iniyormuşçasına anlamamız ve yaşamamız gerektiği anlatılıyor.

Kasas Suresi Tefsiri 1. dersi için okunan ayetler
Tâ, Sîn, Mîm. (28/Kasas, 1)

Bu, apaçık/açıklayıcı Kitab’ın ayetleridir. (28/Kasas, 2)

Mümin bir topluluk için sana Musa ve Firavun kıssasının bir kısmını hak olarak okuyoruz. (28/Kasas, 3)

Şüphesiz ki Firavun, yeryüzünde üstünlük tasladı. Oranın halkını gruplara ayırıp onlardan bir bölümünü mustazaflaştırıyor/güçsüzleştiriyor; erkek çocuklarını boğazlayıp, kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı. (28/Kasas, 4)

Biz, yeryüzünde zayıf bırakılmış olan (mustazaflara) iyilik yapmak, onları (kendilerine uyulan) imamlar yapmak ve onları (yeryüzüne) vâris kılmak istiyoruz. (28/Kasas, 5)

Firavunlar; ırka, gelir seviyesine, sosyal statüye, meslek gruplarına dayalı olarak toplumu sürekli bölerler. Toplum bölündükçe birbirine düşman olur ve zayıflar. Kamplaştırılmış, çatıştırılmış, bölünmüş toplum bireyleri güven ve huzur için bir kurtarıcı arar. O kurtarıcı Firavun’dur…

Allah (cc) ise insanları tevhid inancıyla bütünleştirip, İslam boyasıyla boyamak ve tüm suni kimliklerin bir kenara bırakılıp İslam’ın ana kimlik olarak kabul edilmesini ister. Bunu başarmış toplumların tevhid inancı ve adalet ahlakıyla yeryüzünün vârisleri ve imamları olmasını diler.

Kasas Suresi Tefsiri 1. dersten çıkarılan sonuç:
Tağutların değişmeyen sünneti olan ya bendensin ya da bana karşısın politikasına ve Firavunların azgınlığına karşı mustazaf konumunda olanların yapması gerekenler sıralanıyor:

1- Şirke bulaşmamış bir imana, akideye sahip olmak
2- Cemaat olmak
3- İslam ahlak ile ahlaklanmak: sabır ve takva
4- Mücadele

Önemli Bölümler
00:00 Kasas suresinde genel olarak ne anlatılmaktadır?
05:30 Günümüz toplumu Mekkeli müşriklere mi ve İsrailoğullarına mı benziyor?
14:52 İslam ümmetinin uyanışı
23:00 Kasas suresi tefsiri 1. ayet
23:17 Huruf-u mukatta’a nedir?
25:53 Kasas suresi tefsiri 2. ayet
25:23 Mubin ne demektir?
26:02 Kur’an kendi kendini Allah tarafından tefsir eden bir kitaptır.
29:46 Kasas suresi tefsiri 3. ayet
30:49 Peygamberlerin kıssalarının anlatılma sebebi nedir?
33:20 Allah’ın (cc) müminlere değer vermesi
37:06 Kasas suresi tefsiri 4. ayet
37:20 Firavunların ortak özelliği ve Musa’dan (as) önce İsrailoğulları’nın durumu
41:42 Bütün tağutların toplumları yönetim biçimi aynıdır: Böl, parçala, yönet
43:06 Ümmet şuuru
49:38 Firavunların değişmez sünneti: Zulüm ile mustazaflaştırma
55:04 Allah (cc) zalim olan bir devleti ayakta tutmaz
59:28 Kasas suresi tefsiri 5. ayet
59:31 Yeryüzünde zayıf bırakılmış (mustazaf) olanların yapması gerekenler
01:02:35 Düzgün bir akide
01:04:32 Cemaat olmak
01:08:29 Güzel ahlak: Sabır ve takva
01:13:10 Mücadele

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Kanalımıza destek olmak için

Tevhid Dersleri Kanalı için;

Tevhid Meali İçin:

Bütün Videoları İzlemek İçin;

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

İletişim:
+90 535 766 45 45

Şeri sorularınızı [email protected] mail adresi üzerinden sorabilirsiniz.

#Tefsir #KasasSuresiTefsiri #Kuran
Halis Bayancuk Hoca
Ebu Hanzala Hoca