Living Apart Together | Hanan Nhass over eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond

updated: 06-2021


Waar bijzonder weinig zicht op is, is eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond, aldus onderzoeker Hanan Nhass van het kennisinstituut Movisie (gevestigd in Utrecht). Zij vroeg zich af hoe ouderen met een Marokkaans-Islamitische achtergrond hun oude dag in Nederland beleven. Voelen zij zich weleens eenzaam?

Stadstalkshow het Hart is een programma van de Utrechtse makers Teddy Tops en Oscar Kocken. Vanuit het hart van de stad onderzoeken zij met ervaringsdeskundigen, experts en creatieven de onderwerpen die in de waan van de stad vaak aan ons voorbijgaan. Van liefde en seks tot de dood: het zijn onderwerpen die je in het hart raken en het stadsleven beïnvloeden. In de show worden diepgaande gesprekken afgewisseld met spraakmakende columns, hilarische sketches en creatieve interpretaties.

Living Apart Together
stadsonderzoek | expositie | programma
13 november 2020 t/m 7 maart 2021
Berlijnplein, Utrecht

www.raumutrecht.nl/livingaparttogether