Opvolger gezocht / Beer Boneschansker / Symposium 30 jaar Omega

updated: 06-2021


Deze presentatie “Opvolger gezocht” door Beer Boneschansker werd gehouden op het Symposium 30 jaar Omega (10-12-2013).

Help, mijn kind wordt volwassen!

Chronisch zieke kinderen worden chronisch zieke volwassenen.
Het gevolg van het succes van de medische wetenschap.
Kinderen met ernstig meervoudig complexe beperkingen worden volwassenen met ernstig meervoudig complexe beperkingen. Daar zijn wij niet op ingesteld.
Wat betekent dit voor ouders, voor artsen, voor de zorg, voor de maatschappij.
Hoe openbaart zich dit bij kinderen met syndromen? Wat voor volwassenen worden zij? Hoe gaan wij om met ethische vragen als onze kinderen ouder worden of verandert er niets? De zorg van ouders: “Wie zorgt er voor mijn kind als ik er niet meer ben?”
De handelingsverlegenheid van een internist die een patiënt met ernstig meervoudig complexe beperkingen op zijn spreekuur krijgt?
In dit symposium zullen enkele sprekers deze onderwerpen belichten en zullen wij met elkaar verkennen wat dit kan betekenen voor de ondersteuning van ouders, voor de praktijk van artsen en voor de maatschappij.