Reclamespot voor aandacht negatieve effecten media op kinderen

updated: 05-2021


Turkse kinderverenigingen, Raad voor Radio en Televisie en de Directie van Pers en Informatie komen bij elkaar om de aandacht te trekken naar negatieve effecten van media op kinderen.