REEKS 22A: Vrees en vertroue. Verder nagedink oor die Brief aan Filemon.


Ons weet dat vrees die vyand van vertroue is – maar hoe kan geloof ons help om daardie vrees te oorwin?