Sekse, gender en de dood – Prof Angelique Janssens

updated: 05-2021


Deze oratie behandelt het fenomeen van meersterfte van meisjes en vrouwen in Nederland eind negentiende eeuw. Verklaringen hiervoor zijn te vinden in de gebrekkige kansen op de agrarische arbeidsmarkt ten gevolge van technologische en commerciƫle modernisering. Deze resultaten worden geplaatst in het kader van historisch onderzoek in andere Europese landen en in Aziatische landen in de afgelopen 20-30 jaar.