رابطه جنسی و ارتباط آن با یائسگی

آیا یائسگی در رابطه جنسی اثر گذار است؟یائسگی چه تاثیراتی بر روی هورمون های زنانه و توقف قاعدگی می گدارد؟ در این ویدئو به بررسی تاثیرات یائسگی بر روابط جنسی پرداخته ایم