Ten huize van Mechelse kunstenares Marijke Van Kenhoven.

updated: 06-2021


Op 8 en 9 december,van 14 tot 18.00 u,hield de gekende Mechelse kunstenares Marijke Van Kenhove,een warm opendeur kerstweekend

Zo kon men tijdens de Kerstperiode kennis maken met haar schilderijen in een gezellige huiselijke sfeer.