The future of procurement – Siep Eilander – Catchy Stories

updated: 04-2021


Siep Eilander, voorzitter NEVI, legt uit dat de future of procurement helemaal niet zo veel afwijkt van de huidige situatie. Al komen er vele nieuwe uitdagingen op de inkoper af, in essentie blijft zijn positie hetzelfde. Hij is de dienst die de relatie met het leverende bedrijfsleven organiseert voor de primaire processen. Luister naar de catchy story van Siep Eilander!