Trans4meren naar werk- en opdrachtgeverschap voor de 4e Industriële Revolutie


Nog niet eerder werkten er meer dan 8,8 miljoen mensen op de Nederlandse arbeidsmarkt; was de schil met 3,1 miljoen flexwerkers zó groot; werkten er zóveel 55plussers en hoogopgeleiden. En toch heeft ruim een kwart van de werkgevers groeistokkende moeite om mensen te vinden. En de impact van de 4e Industriële Revolutie – digitalisering, verduurzaming, vergrijzing, individualisering, … – moet nog op gang komen. Zo komt 65% van iedereen die nu een opleiding volgt, in een beroep terecht dat nu nog niet bestaat. Wat zijn de uitdagingen en mogelijkheden voor werk- en opdrachtgevers die willen floreren in die nieuwe wereld van (flex)werk? ZiPconomy webinar door met als spreker Wim Davidse ( Zie voor samenvattend artikel ook: /