Voorlichting depressie en dysthymie

updated: 05-2021


Iedereen voelt zich weleens somber. Maar wanneer is die somberheid onderdeel van een depressie? Hoe is een depressie te behandelen? En wanneer is er sprake van dysthymie (chronische depressie)? Je hoort het tijdens deze voorlichting van een ervaringsdeskundige van Lumen Holland-Rijnland en een behandelaar van GGZ-Rivierduinen