Webinar Autodelen: Beleid

updated: 05-2021


De ene na de andere gemeente lijkt volop in te zetten op deelmobiliteit. Maar hoe zit het precies met autodelen? Wat zijn de effecten, hoe werkt het en hoe kun je zelf als gemeente of regio inzetten op autodelen? In een serie van drie webinars nemen CROW, Deloitte en Advier je mee in de wereld van autodelen en reiken we praktische handvatten aan om hier zelf op beleidsniveau mee in de slag te gaan.

In dit tweede deel wordt ingegaan op de vraag hoe je als mobiliteitsprofessional je beleid rond autodelen vormgeeft en welke overwegingen je daarbij in acht moet nemen. Bijvoorbeeld parkeerregulering, gelijkstelling of voordelen ten opzichte van privéauto en afspraken over data delen komen hierbij aan de orde.