Werp jou brood uit op die water – Pred. 11:1

updated: 05-2021


“Werp jou brood uit op die water en na verloop van baie dae sal jy dit vind.” In hierdie vers is daar ‘n Opdrag en ‘n Kompensasie, ‘n beloning. Ds Hennie Prinsloo